Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

Відділ організаційно-кадрової роботи

 

Прийомні дні: 

 


 

вівторок, четвер

п’ятниця


 

 з 8 до 17.15 год.

 з 8 до 16 год.

Обідня перерва
з 12:00 до 13:00

Телефон: 2-05-46

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи - Демедюк Олена Василівна

Головний спеціаліст - Гуменюк Неля Іванівна

Електронна пошта:  org-kadr-polonne@ukr.net

 

 

Основні завдання, функції відділу організаційно-кадрової роботи

Основними завданнями та функціями відділу є:

1. Забезпечення реалізації вимог чинного законодавства та відповідних нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування і нагород у міській раді та її виконавчих органах, на підприємствах, (установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста (далі - підпорядковані установи), здійснює контроль з цих питань і надає організаційно-методичну допомогу їх виконавчим органам;

2. Організація та забезпечення з відповідними виконавчими органами міської ради узагальнення практики роботи з кадрами,  надання  міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з кадрами;

3. Разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади та підпорядкованими установами розробляє річні плани  роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників;

4. Здійснює організаційне забезпечення по роботі з кадрами, а також методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих установ;

5. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування, а також керівників підпорядкованих установ;

6. Проводить роботу з резервом кадрів апарату органу виконавчої влади, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення;

7. Вносить рекомендації міському голові про зарахування до кадрового резерву посадових осіб при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);

8. Вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті органу виконавчої влади, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих установах;

9. Приймає від претендентів на посади посадових осіб відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

10. Розглядає та вносить керівнику органу пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

11. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату виконавчого комітету міської ради та керівників підпорядкованих установ;

12. Планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи посадової особи, періодичне переміщення його по службі у цьому органі, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою;

13. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам, вносить про це записи до трудових книжок;

14. Обчислює стаж роботи, стаж державної служби та  служби в органах місцевого самоврядування,   здійснює контроль  за  встановленням  надбавок за вислугу років;

15. Здійснює облік та контроль за наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату;

15. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення  та нагородження працівників, веде відповідний облік;

16. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування  та  застосуванням  заходів дисциплінарного впливу;

17. Здійснює підготовку документів щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування та призначення пенсій працівникам;

18. Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників;

19. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

20. Готує накази та інші документи для відрядження працівників; 

21. Здійснює у межах своєї компетенції розроблення структури  апарату  органу виконавчої влади та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах виконавчого комітету;

22.Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих установах;

23. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами організовує регулярне навчання працівників апарату;

24. Організовує у межах своїх повноважень  проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

25. Здійснює підготовку проектів рішень сесій та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, що належать до компетенції відділу;       

26. Здійснює підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів за дорученням міського голови, перших заступників міського голови, заступників міського голови ,  керуючого справами (секретарем) виконкому міської ради;

27. Здійснює підготовку матеріалів до піврічних планів роботи виконавчого комітету, узагальнюючи пропозиції членів виконкому, депутатів міської ради, відділів виконавчого комітету;

28. Забезпечує організаційну підготовку проектів рішень та інших інформаційних документів на розгляд сесії, виконавчого комітету у межах компетенції відділу

29. На основі пропозицій міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, секретаря міської ради, керівників виконавчих органів міської ради розробляє проекти перспективних і квартальних планів роботи міської ради та виконкому .

30. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень міського голови, інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

31. Готує та вносить  на розгляд міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому пропозиції щодо організаційних заходів по підготовці і проведенню на території міста референдумів, виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського голови.

32. Забезпечує організацію роботи по представництву міської ради в асоціаціях, інших добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування.

33. Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

34. Надає методичну і практичну  допомогу в підготовці і проведенні засідань постійних комісій

35. Сприяє забезпеченню зв’язку між виборцями і депутатами .

36. Організує навчання депутатів, сприяє розповсюдженню кращого досвіду депутатської діяльності .

37. Здійснює організацію та підготовку проведення державних, загальноміських, святкових та інших заходів на підставі розпоряджень міського голови та відповідних документів вищестоящих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

38. Здійснення координації діяльності виконавчих органів  Полонської міської ради під час організації та проведення святкових та інших  заходів;

39. Здійснення роботи з контролю за дотриманням чинного законодавства про державні нагороди України у виконавчих органах міської ради;

40. Розгляд матеріалів та підготовка необхідних документів для заохочення і нагородження працівників виконавчих органів  міської ради, членів територіальної громади міста, громадян України, ведення відповідного обліку;

41. Здійснення попереднього розгляду клопотань про відзначення громадян, які мають відповідні заслуги, державними та урядовими нагородами України, відзнаками Президента України та Прем‘єр-міністра України, відзнаками та подяками міського голови;

42. Надання виконавчим органам міської ради, підприємствам, організаціям та установам методичної та практичної допомоги в оформленні нагородних документів;

43. Підготовка відповідних матеріалів для розгляду на засіданнях комісії щодо присвоєння звання “Почесний громадянин міста Полонне”;

44. Координація роботи виконавчих органів міської ради, закріплених за Почесними громадянами міста, щодо надання їм необхідної допомоги та соціального захисту, аналіз цієї роботи і надання пропозицій щодо її поліпшення;

45. Забезпечення своєчасного та якісного складання списків державних, професійних і релігійних свят, днів народжень керівників держави, області, міста, депутатів, працівників міської ради та її виконавчих органів;

46 Бере участь у підготовці та виданні довідників та інших посібників, необхідних для роботи міської ради і виконавчого комітету;

47. Забезпечення підготовки текстів та виготовлення вітальних адресів, листів, листівок тощо з нагоди урочистостей, ювілейних та знаменних дат за дорученням керівництва міської ради.

48. Організація та проведення роз’яснювальної роботи з пільговими категоріями населення;

49. Здійснення повноваження щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування як орган опіки і піклування;

50. Здійснення контролю за роботою закладів торгівлі та побутового обслуговування  населення Полонської міської об’єднаної територіальної громади;

51. Організація підписки на періодичну пресу;

52. Здійснення організації розгляду звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності відділу, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва, сесії чи виконкому міської ради

53. Здійснення заходів щодо оформлення  веб – сайту Полонської міської ради та її виконавчого комітету

54. Здійснює виконання інших функцій у відповідності з покладеними на нього завданнями.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь