Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

Відділ благоустрою та екології

Прийомні дні:

 


 

вівторок, четвер

п'ятниця


 

з 8 до 17.15 год.

з 8 до 16 год.

Обідня перерва
з 12:00 до 13:00

Начальник відділу - Пасіщук Віктор Вікторович

Головний спеціаліст - Туринський Олексій Васильович

Спеціаліст І категорії - Цимбалюк Анатолій Петрович

Електронна пошта:  ekopmr@ukr.net

тел.: 03843 91-308

 

Завдання та функції
відділу містобудування, архітектури,
капітального будівництва  та благоустрою 

1 Основними завданнями  та функціями відділу є:

1.1. У сфері містобудування, архітектури та капітального будівництва:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території громади;

- аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів  населених  пунктів та іншої містобудівної документації;

- координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

- забезпечення, в межах повноважень, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів.

 

1.2 У сфері благоустрою:

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних  заходів з  утримання  територій  населених  пунктів об’єднаної територіальної громади у належному стані,  їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а   також природних  ландшафтів,  інших  природних  комплексів  і об'єктів;

- організація   належного   утримання    та    раціонального використання  територій, будівель,  інженерних споруд та об'єктів рекреаційного,           природоохоронного,         оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

- створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків
суб'єктами  у  сфері  благоустрою  населених  пунктів об’єднаної громади.

 

2.2. У сфері містобудування, архітектури та капітального будівництва відділ, відповідно до покладених на нього повноважень:

- бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає міському голові пропозиції з цих питань;

- розробляє пропозиції до програми соціально-економічного розвитку громади та проекту місцевого бюджету, галузевих програм і подає їх на розгляд сесії;

- сприяє у комплексному вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій громади;

- веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території громади, вносить пропозиції виконкому щодо  необхідності  розроблення  та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

- розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до відповідних органів висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливістю провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

- розробляє пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об'єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

- координує на території громади виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

- організовує створення і оновлення топографічних планів, призначених  для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань :

- проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг;

- здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

- надає містобудівні умови та обмеження, інші вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- погоджує  проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

- здійснює в межах своїх повноважень контроль за використанням пам'яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;

- надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території громади, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

- вносить відповідним органам пропозиції  щодо прийняття згідно із законодавством  рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

- в межах повноважень організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

- організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд  та  інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

- створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

- інформує населення через місцеві засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку громади, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;

- забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд звернень громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції;

- бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених  для містобудівних потреб, проведенням грошової оцінки земель населених пунктів на території громади;

- сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельнихматеріалів;

- координує, в межах своєї компетенції, діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

- виконує інші функції відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- здійснює залучення юридичних та фізичних осіб до участі  у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади шляхом укладення договорів про пайову участь у розвитку  інфраструктури громади;

- здійснює контроль за сплатою коштів згідно укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури.

  

2.3. У сфері благоустроювідділ,відповідно до покладених на нього повноважень:

- здійснює контроль за санітарним та екологічним станом у місті та інших населених пунктах громади;

- здійснює контроль за станом благоустрою території міста та інших населених пунктів громади, у тому числі охороною зелених насаджень, утриманням у належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій;

- здійснює контроль за дотриманням Правил благоустрою, санітарного утримання, забезпечення чистоти і порядку на території Полонської міської об’єднаної територіальної громади;

- вживає заходів для притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства України у сфері благоустрою;

- проводить відповідні заходи з профілактики правопорушень у сфері благоустрою;

- сприяє розвитку та поліпшенню екологічного та санітарного стану міста та інших населених пунктів громади; 

- бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

- готує проекти місцевих екологічних програм та пропозицій до регіональних і загальнодержавних екологічних програм;

- готує проекти рішень міської ради та пропозицій до відповідних державних органів щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду України місцевого значення;

- координує діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів всіх форми власності, розташованих на підпорядкованій міській раді території, при вирішенні питань з охорони і раціонального використання природних ресурсів;

- здійснює збір і обробку зауважень та пропозицій щодо намірів підприємств, установ, організацій та підприємців, які здійснюють свою діяльність на території громади, отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- забезпечує виконання природоохоронних заходів із коштів екологічних фондів;

- розглядає документи щодо визначення територій для складування, зберігання або розміщення відходів;

- бере участь у заходах щодо припинення господарської діяльності підприємств, установ та організацій місцевого підпорядкування, а також обмеження чи тимчасову зупинку діяльності не підпорядкованих міській раді підприємств, установ та організацій у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- сприяє в організації необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф;

- готує інформації з екологічної тематики для висвітлення у засобах масової інформації;

- сприяє розвитку екологічної освіти та виховання громадян;

-бере участь у розробці комплексних програм і планів проведення місячників з благоустрою, озеленення та санітарно-технічного стану території громади;

- проводить планові комплексні перевірки благоустрою і санітарного стану територій громади та місць масового перебування громадян із залученням представників необхідних служб;

- погоджує відкриття (закриття) та облік ордерів на виконання аварійних і планових робіт, які виконуються на території громади;

- погоджує видання дозволів, паспортів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами, малих архітектурних форм, сезонних майданчиків;

- бере участь у створенні і роботі постійно діючих комісій по визначенню відновної вартості об'єктів благоустрою на території громади;

- здійснює контроль за якістю виконаних робіт по відновленню елементів благоустрою;

- здійснює підготовку та експертизу, в тому числі вивчення, перевірки, аналітичних досліджень, кількісної та якісної оцінки наслідків впровадження проектів  рішень сесій міської ради у галузі контролю за благоустроєм;

- надає офіційні попередження службам, підприємствам, установам і організаціям громади, суб’єктам господарської діяльності різних форм власності і підпорядкування, про демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм,  рекламоносіїв та інших самовільно розміщених об'єктів, інших попереджень, надання яких встановлено вПравилах благоустрою, санітарного утримання, забезпечення чистоти і порядку на території Полонської міської об’єднаної територіальної громади;

- веде облік та розгляд пропозицій, скарг та заяв, службових листів, доручень керівництва  стосовно питань благоустрою, які входять до компетенції відділу;

- надаєконсультаціїпідприємствам, організаціям та установам щодо комплексного благоустрою територіїгромади;

- організовує проведення місячників, суботників, санітарних днів з метою поліпшення технічного і санітарного стану, благоустрою території міста та громади;

- здійснює контроль за прибиранням території закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, відомствами та об'єктами торгівлі всіх форм власності;

- забезпечує виконання оперативних завдань та доручень міського голови, першого заступника голови, якому безпосередньо підпорядковується відділ згідно з розподілом обов'язків між головою та заступниками.

 

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. За невиконання чи неналежне виконання завдань і функцій, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями, недотримання вимог чинного законодавства, невиконання доручень керівництва начальник відділу і працівники відділу несуть дисциплінарну та іншу відповідальність  у порядку встановленому чинним законодавством.

2. Начальник відділу  у межах своїх повноважень, обов’язків, покладених на нього посадовою інструкцією та нормативно-правовими актами України, несе відповідальність за зберігання інформації з обмеженим доступом.    

3. За несвоєчасне, неналежне оформлення і складання документів, за недостовірність даних, що містяться у документах, відповідальність несуть працівники відділу, які склали і підписали ці документи.


План заходів з організації благоустрою та санітарного очищення населених пунктів Полонської  міської  ОТГ у 2020 році - Завантажити

План заходів з організації благоустрою та санітарного очищення населених пунктів Полонської  міської  ОТГ у 2019 році  - Заванажити

Інформація про проведені заходи з поліпшення благоустрою та санітарного очищення  населених пунктів Полонської  міської  ОТГ у 2018 році - Заванажити

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Полонської міської  об’єднаної територіальної громади - Завантажити

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних