Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

Що потрібно знати про гепатит А

Дата: 21.11.2023 10:55
Кількість переглядів: 255

Полонське відділення ДУ «Хмель­ницький об­ласний центр кон­тро­лю та про­фі­лак­ти­ки хво­роб МОЗ Ук­ра­їни» повідомляє, що епідемічна ситуація з вірусного гепатиту А в Хмельницькій області та на території  Полонської і Понінківської територіальних громад благополучна. Реєструються спорадичні випадки захворювання - з початку року 5 випадків, у минулому році – 2 випадки.

            На сьогодні спалах вірусного гепатиту А зафіксований лише у Вінницькій області, де зареєстровано понад 280 випадків гепатиту, у решті областей поодинокі випадки. Станом на листопад поточного року випадки гепатиту А зафіксовані у Тернопільській, Закарпатській, Дніпропетровській, Івано-Франківській областях.

             Ге­па­тит А, або як його ще на­зи­ва­ють — хво­ро­ба Бот­кі­на, це гос­тра ін­фекцій­на хво­ро­ба з ура­жен­ням пе­чін­ки. Дже­ре­лом ін­фекції є хво­ра лю­ди­на. Іс­нує три шля­хи пе­ре­да­чі ві­ру­су — че­рез во­ду, хар­чо­ві про­дук­ти та під час по­бу­то­вих кон­тактів. Зок­ре­ма, хво­ро­ба мо­же пе­ре­да­ва­ти­ся че­рез бруд­ні ру­ки й ре­чі. Але най­час­ті­ше спа­ла­хи ге­па­ти­ту А пов’яза­ні са­ме внас­лі­док спо­жи­ван­ня заб­рудне­ної во­ди, рід­ше — хар­чів.

             Найпоширеніші симптоми вірусного гепатиту: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, потемніння сечі та пожовтіння очей і шкіри. Вар­то звер­ну­ти ува­гу на ха­рак­терний сим­том ві­рус­но­го ге­па­ти­ту А — змі­на кольору се­чі, яка стає ду­же тем­ною (колір пива), та ка­лу (май­же бі­лий).

            Хвора людина за­раз­на до мо­мен­ту по­жов­тіння шкі­ри. То­ді хво­рий мо­же ін­фі­ку­ва­ти ото­чу­ючих при близь­ко­му кон­такті, ко­рис­ту­ючись спіль­ни­ми пред­ме­та­ми. Ві­рус ге­па­ти­ту А мо­же дов­го збе­рі­га­ти­ся на різ­них об’єк­тах: у во­ді — від трьох до де­ся­ти мі­ся­ців за­леж­но від тем­пе­ра­ту­ри; у фе­ка­лі­ях впро­довж 30 діб. Вірус гепатиту  гине після 5 хвилин кип’ятіння.

            Сто­сов­но про­фі­лак­ти­ки ге­па­ти­ту А, то тут важ­ли­во дот­ри­му­ва­ти­ся пра­вил осо­бис­тої гі­гі­єни, зок­ре­ма, ре­тель­но ми­ти ру­ки з ми­лом піс­ля від­ві­ду­ван­ня ту­але­ту, пе­ред вжи­ван­ням їжі та піс­ля кон­такту зі сміт­тям, у дитячих закладах, школах та інших місцях, де є великі скупчення людей, потрібно забезпечувати доступ до мильних рідин та дезінфікуючих засобів. Та­кож ра­дять кип’яти­ти во­ду, як­що во­на не бу­тильова­на, а, нап­риклад, з во­до­го­ну чи кри­ни­ці. Ві­рус­ ге­па­титу А ги­не піс­ля 5 хви­лин кип’ятін­ня.

            Ще од­ним із ме­то­дів про­фі­лак­ти­ки — є вак­ци­на­ція. Її та­кож слуш­но про­во­ди­ти у ви­пад­ку ви­ник­нення осе­ред­ків зах­во­рю­ван­ня. Важ­ли­во ма­ти та­кі щеп­лення для пра­ців­ни­ків зак­ла­дів гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня, або під­при­ємств, де ви­роб­ля­ють­ся і ре­алі­зо­ву­ють­ся хар­чо­ві про­дук­ти то­що.

            Що­до лі­ку­ван­ня ге­па­ти­ту А то слід за­ува­жити, що спе­ці­аль­но­го лі­ку­ван­ня не існує. На­то­мість цей не­дуг лі­ку­ють сим­пто­ма­тич­но.

            Піс­ля оду­жан­ня лю­ди­на має дот­ри­му­ва­тись важ­ли­вих ре­ко­мен­да­цій, щоб до­по­мог­ти пе­чін­ці пов­но­цін­но від­но­ви­тись. Тре­ба дот­ри­му­ва­тись ді­єти, не вжи­ва­ти ал­ко­голь та бу­ти обе­реж­ним з ге­па­то­ток­сични­ми лі­ка­ми.

            Пе­рех­во­рів­ши один раз, лю­ди­на на­бу­ває іму­ні­те­ту про­ти ге­па­ти­ту А на все жит­тя.

 

Полонське  відділення

ДУ «Хмельницький ОЦКПХ МОЗ»

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь