Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

До уваги платників податків!

Дата: 11.09.2023 20:54
Кількість переглядів: 182

Державна податкова служба України повідомляє про особливості реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, що виникають у зв’язку з набранням чинності Закону України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 3219) та Закону України від 09 серпня 2023 року № 3303-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробників виноробної продукції» (далі – Закон № 3303).

Законом № 3219 припинено дію норм щодо зупинення перебігу строків, визначених Податковим кодексом України (далі – Кодекс), іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, які були передбачені пунктами 102.9 статті 102 Кодексу та підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 Розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

Зокрема, до 01 серпня 2023 року для платників податків та контролюючих органів зупинявся перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім зокрема, дотримання строків сплати податків та зборів платниками податків (підпункт 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Одночасно пунктом 2 Розділу І Закону № 3303, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (опублікований у газеті «Голос України» 02 вересня 2023 року), внесені зміни до  підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, відповідно до яких платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, за умови забезпечення ними протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності Законом № 3303:

реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН) акцизних накладних/розрахунків коригування, граничний термін реєстрації / подання яких припадає на період з 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому набирає чинності Закон №3303, або зведених акцизних накладних/розрахунків коригування на загальний обсяг пального або спирту етилового, реалізованих за цей період (за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом і кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним та їх розпорядниками);

подання оформлених з дотриманням порядку, встановленого статтею 230 Кодексу, електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, або електронного документа за весь період, починаючи з 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому набрав чинності Закон № 3303, або подання електронних документів із зазначенням фактичних залишків пального станом на перший та останній дні вищенаведеного періоду та обсягу обігу пального та/або спирту етилового за цей період.

Платники податків, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, за вищенаведений період за умови виконання ними таких обов’язків протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей.

В той же час, платники податків, у тому числі щодо своєї філії або акцизного складу, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки після припинення або скасування воєнного стану в Україні, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, граничний термін виконання яких припадає на період з 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому припинено або скасовано воєнний стан в Україні, за умови виконання ними таких обов’язків за вищенаведений період протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

При цьому нормами підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, передбачено можливість складання та реєстрації платниками податків, у яких відновилася можливість виконувати податкові обов’язки,  акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН та подання електронних документів, або у порядку, визначеному статтями 231 та 230 Кодексу, або шляхом подання у визначеному вищенаведеним підпунктом порядку зведених акцизних накладних та електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового за відповідний період.

Враховуючи, що абзацом двадцять шостим пункту 2 розділу І Закону №3303 встановлено, що норми цього пункту в редакції зазначеного Закону  застосовуються з 1 серпня 2023 року, при дотриманні вищенаведених вимог, не зважаючи на відновлення перебігу строків виконання обов’язків, визначених підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, відповідальність передбачена за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних/розрахунків коригування та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, не застосовується.

З метою надання платникам податків можливості реалізувати надане Законом № 3033 право реєстрації у визначені цим Законом терміни акцизних накладних/розрахунків коригування, граничні терміни реєстрації яких припадають на період з 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому набрав чинності Закон №3303 (до дня відновлення можливості платника податків виконувати свої податкові обов’язки / до останнього дня місяця, у якому припинено або скасовано воєнний стан – для платників податків, які на дату набрання чинності Законом № 3303 не мають можливості їх виконувати) (далі – акцизні накладні/розрахунки коригування відповідно до Закону №3303), платникам податків необхідно дотримуватися вимог щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування, в яких загальний обсяг реалізованого пального або спирту етилового не перевищує обсяг, обчислений відповідно до пункту 232.3 статті 232 Кодексу, а також рекомендовано дотримуватися таких особливостей щодо їх складання та реєстрації:

при реєстрації відповідно до Закону № 3303 акцизних накладних, у тому числі зведених акцизних накладних/розрахунків коригування, складених на операції, здійснені за період з 24 лютого 2022 року до набрання чинності цим Законом, дотримуватись хронологічного порядку реєстрації з урахуванням дати їх складання;

акцизні накладні, у тому числі зведені акцизні накладні, реєструвати з урахуванням наявних на такому акцизному складі/акцизному складі пересувному обсягів залишків пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом, обчислених відповідно до пункту 232.3 статті 232 Кодексу, та синхронізації дій з платниками акцизного податку  – контрагентами (щодо постачання та отримання пального або спирту етилового), задля визначення обсягів пального або спирту етилового, на які можуть бути зареєстровані в ЄРАН перші та другі примірники акцизних накладних; 

зведені акцизні накладні відповідно до Закону № 3303 можуть складатися (з урахуванням з п. 232.1 ст. 232 Кодексу) окремо по кожному  акцизному складу / акцизному складі пересувному за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом, за вирахуванням обсягів пального, на яке таким платником податків вже були зареєстровані в ЄРАН акцизні накладні;

зведені акцизні накладні рекомендовано складати окремо за кожний календарний місяць (за необхідності – за інший період в межах календарного місяця) із зазначенням в них дати складання – останній календарний день відповідного місяця;

при складанні платником податків відповідно до Закону № 3303 зведених акцизних накладних у верхній лівій частині таких накладних здійснюється відповідна відмітка «Х» у призначеному для цього рядку;  

у акцизних накладних, що складаються відповідно до Закону № 3303, на операції з реалізації пального або спирту етилового іншим платникам акцизного податку, зазначається напрям використання пального «3».

Щодо подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, зокрема,  щодобових довідок про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі – Довідка), за період з 24.02.2023 до останнього дня місяця, в якому набирає чинності Закон № 3303 (дня відновлення можливості платника податків виконувати свої податкові обов’язки / останнього дня місяця, у якому припинено або скасовано воєнний стан у відповідних випадках), то такі Довідки можуть бути подані у порядку, визначеному статтею 230 Кодексу, або у вигляді електронного документа за відповідний період.

При цьому рекомендовано складати такі Довідки за місяць по кожному акцизному складу окремо, за умови, що за такий місяць по такому акцизному складу не подавалось жодної Довідки за добу. В такій Довідці в рядку «початок звітної доби» зазначається 1 число місяця, а в рядку «кінець звітної доби» – останнє число місяця.

У разі подання за звітний місяць (період) однієї і більше Довідок за добу, розпорядник акцизного складу повинен подати Довідки за кожну добу такого місяця (періоду), коли працював акцизний склад.

Щодо стосується реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, граничний термін реєстрації / термін подання яких настає з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому набирає чинності Закон № 3303, то складання та реєстрація  акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН та подання електронних документів, здійснюється у порядку та терміни, визначені статтями 231 та 230 Кодексу.

Отже, для платників акцизного податку відновлюється порядок та терміни щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та відповідальність за їх несвоєчасну реєстрацію/подання, передбачена статтями 1202 та 1281 Кодексу.

До платників акцизного податку, які не мають можливості своєчасно виконувати свої податкові обов’язки, для підтвердження можливості чи неможливості виконання такого обов'язку застосовуються правила, передбачені Порядком підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року № 225, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2022 року за №967/38303. Зокрема, у разі наявності прийнятого контролюючим органом рішення про неможливість своєчасного виконання платником податків податкового обов’язку, визначеного цим Порядком, до такого платника податків не застосовується відповідальність, передбачена Кодексом, або іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, за його невиконання/несвоєчасне виконання.

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних