Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

Розмір аліментів на утримання дітей та порядок їх стягнення

Дата: 19.09.2022 20:58
Кількість переглядів: 1296

Аліменти на утримання дитини є однією з обов’язкових форм участі батьків у житті їх дітей. Обов’язок зі сплати аліментів покладається законом на того з батьків, який проживає від дитини окремо після розлучення сімейної пари. Право на отримання аліментів виникає в дитини з моменту її народження і триває до моменту досягнення дитиною повноліття, або до досягнення нею 23 років, у випадку якщо особа продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги.

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Законодавством визначено мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який становить не менше, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, та мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину - розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

У 2022 році прожитковий мінімум на дітей становить: а) дітей віком до 6 років: з 1 січня — 2100 грн, з 1 липня — 2201 грн, з 1 грудня — 2272 грн; б) дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 2618 грн, з 1 липня — 2744 грн, з 1 грудня — 2833 грн.

 

Вирішити питання утримання своїх дітей до досягнення ними повноліття можна у наступні способи:

1. Досягнення згоди між батьками та вирішення питання сплати аліментів мирним шляхом за домовленістю між ними;

            2. Сплата аліментів одним з батьків за рішенням суду;

3.  Укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Договір укладається у письмовій формі і посвідчується нотаріально.

 Якщо у Вашому випадку не досягнуто угоди про добровільне відрахування (сплати) аліментів, кошти на утримання дітей можуть бути присуджені за рішенням суду.

Для цього необхідно звернутися до місцевого загального суду за місцем власного проживання, або за місцем проживання платника аліментів (боржника). Судовий порядок стягнення аліментів може відбуватися у порядку наказного чи в порядку позовного провадження.

Наказне провадження вважається спрощеним, а тому більш швидким: суд розглядає справу протягом п’яти днів, без виклику сторін до суду, на підставі доданих до заяви документів і за результатами розгляду видає судовий наказ - особливу форму судового рішення, що має силу виконавчого документа. Після отримання судового наказу, для виконання судового рішення Вам (стягувачу) не потрібно буде отримувати додаткових документів, і якщо боржник добровільно не виконуватиме рішення суду, Ви зможе пред’явити судовий наказ виконавчій службі за місцем реєстрації боржника для примусового виконання рішення суду.

В даному випадку за рішенням суду аліменти на утримання дітей присуджуються (за вибором) у частці від заробітку (доходу) батька дітей, або у твердій грошовій сумі у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.  

 Позовне провадження дозволяє стягнути аліменти у більшому розмірі, ніж у наказному провадженні, оскільки відсутні максимальні граничні розміри аліментів на дитину. Розмір аліментів визначається судом, враховуючи: стан здоров’я та матеріальне становище дитини; стан здоров’я та матеріальне становище платника, наявність в нього майна та майнових прав; наявність у платника інших осіб, що перебувають на утриманні; витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення.

Рішення суду за результатами розгляду позовної заяви не є виконавчим документом, тому при виникненні необхідності стягнення аліментів у примусовому порядку, необхідно буде отримати додатковий документ - виконавчий лист, який видається судом, що приймав рішення, і який стане юридичною підставою для примусового виконання судового рішення виконавчими службами. 

Подання позову про стягнення аліментів не має строку позовної давності, його можна подавати у будь-який час, доки існує право на отримання фінансової допомоги на утримання дітей, а аліменти присуджуються з дати подання особою відповідної заяви до суду. В усіх випадках звернення до суду за стягненням аліментів, заявники звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Для звернення до суду із заявою про видачу судового наказу або позовом про стягнення аліментів слід зібрати такий пакет документів (орієнтовний): заява, що подається у письмовій формі; копія паспорта стягувача; копія ідентифікаційного коду заявника, боржника; копія свідоцтва про розірвання шлюбу; копія свідоцтва про народження дитини; довідка про доходи боржника (у випадку відсутності довідки, в заяві слід зазначити клопотання про витребування судом такої довідки у боржника); копія заяви та додатків для боржника.

Важливо!!!! В умовах воєнного стану проблемою, з якою можуть зіштовхнутися батьки, що мають намір стягувати аліменти на утримання дітей, є функціонування судів на певних територіях. Зокрема це випадки, коли на зазначених територіях відбуваються активні бойові дії або територія є окупованою. Такі випадки жодним чином не обмежують право громадян на судовий захист та регулюються тимчасовою зміною територіальної підсудності окремих судів. Так, у випадку, якщо суд за місцем реєстрації проживання сторін не може функціонувати внаслідок війни, справи, які перебувають на його розгляді, передаються до іншого суду. Актуальну інформацію щодо таких змін у діяльності судів можна отримати на офіційному веб-сайті «Судова влада України» та окремих сторінках судів, в тому числі, Верховного Суду. 

            Слід зазначити, що розмір аліментів, визначений за рішенням суду, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів. Можливість зміни раніше встановленого розміру аліментів передбачена за наявності доведених у судовому порядку підстав, а саме: зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них тощо. Зміна сімейного стану позивача, а саме народження інших дітей/дитини без підтвердження погіршення його матеріального становища, не є безумовною підставою для зміни розміру аліментів, оскільки батьки не мають компенсувати зменшення розміру аліментів за рахунок збільшення утримання однієї дитини порівняно з іншою.

Зауважимо, що обов’язок зі сплати аліментів того з батьків, який проживає окремо, може бути припинений шляхом укладення за угодою між батьками та з дозволу органу опіки та піклування договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону.

 

Як стягуються аліменти з особи, яка втратила роботу під час війни?

Втрата особами робочих місць та усіх видів доходів як до введення воєнного стану на території України, так і після, не є підставою для невиконання аліментних зобов’язань. Зокрема, частиною 2 статті 195 Сімейного кодексу України закріплено, що заборгованість за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. З огляду на зазначене, незалежно від того, чи втратила особа працевлаштування до введення воєнного стану, чи після, обов'язок сплати аліментів за нею залишається.  

Як стягуються аліменти із військовослужбовців?

Законодавством жодних обмежень щодо стягнення аліментів з військовослужбовців не встановлено. Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 122 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146» встановлено, що з військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Держспецзв'язку, Держприкордонслужби, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, БЕБ, служби цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом. Таким чином, військовослужбовці сплачують аліменти на загальних засадах та з усіх видів грошового забезпечення (крім такого, яке не має постійного характеру).  

Які санкції застосовуються до боржників зі сплати аліментів під час війни?

Внаслідок введення правового режиму воєнного стану  не передбачено заборони нарахування та стягнення пені за прострочення сплати аліментів. Статтею 196 Сімейного кодексу України передбачено відповідальність за прострочення сплати аліментів, зокрема, у вигляді стягнення за рішенням суду неустойки (пені) у розмірі 1 % суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Розрахунок здійснюється від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Крім того, за несплату аліментів передбачено адміністративну (стаття 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та кримінальну (стаття 164 Кримінального кодексу України) відповідальність. Усі наведені вище види відповідальності є чинними та не зазнали змін під час війни. Відповідно, несплата аліментів під час воєнного стану не звільняє платника аліментів від відповідальності.  

 

За інформацією сектору «Полонське бюро правової допомоги»

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь