Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

Рекомендації щодо створення/реєстрації сільськогосподарського кооперативу

Дата: 09.11.2021 08:55
Кількість переглядів: 1180

Сільськогосподарські кооперативи створюються та функціонують на основі Закону України від 21 липня 2020 року № 819 «Про сільськогосподарську кооперацію» (далі – Закон).

Загальні умови:
Сільськогосподарський кооператив (далі – СГ кооператив) створюється не менш як трьома засновниками на добровільних засадах.

Засновниками СГ кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції, а саме:

 • фізичні особи - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 16-річного віку;
 • юридичні особи, зареєстровані в Україні, які діють через свого  уповноваженого представника.

Рішення про створення кооперативу приймається установчими зборами його засновників. При цьому СГ кооператив може бути утворений шляхом реорганізації (злиття, поділу, виділу) іншого СГ кооперативу (стаття 6 Закону).

Процес створення СГ кооперативу  можна поділити на 2 етапи:
1.    Організаційний етап
2.    Етап державної реєстрації

Організаційний етап: Для початку процедури створення СГ кооперативу, мають бути ініціатори - коло осіб, які бажають створити такий кооператив, та візьмуть на себе не тільки тягар організаційної роботи зі створення СГ кооперативу, а й переконають інших селян у правильності та привабливості їхньої ідеї. Ініціатори також формулюють  назву кооперативу, визначають мету його створення, перелік видів його діяльності, його місце знаходження тощо.

Крок 1: погодження з реєстраційним органом найменування СГ кооперативу. Найменування СГ кооперативу має містити інформацію про його організаційно-правову форму - "сільськогосподарський кооператив" та назву, що складається з власної назви, та може містити інформацію про вид діяльності (виробничий, переробний, заготівельно-збутовий, постачальницький, сервісний, багатофункціональний тощо) СГ кооперативу.

Для того, щоб під час державної реєстрації не виникало проблем з найменуванням  СГ кооперативу, перед тим, як готувати та нотаріально завіряти статутні документи, ініціаторам варто звернутись до державного реєстратора чи самостійно уточнити інформацію у Єдиному державному реєстрі (далі – ЄДР) щодо переліку власних  назв уже зареєстрованих в ЄДР СГ кооперативів. Після цього,  найменування СГ кооперативу вноситься у засновницькі документи. Фото без опису

Крок 2: проведення установчих зборів. Ініціатори організовують проведення установчих зборів засновників СГ кооперативу. На збори виносяться наступні питання:

•    про створення СГ кооперативу та затвердження його статуту або діяльність, на підставі модельного статуту;

•    вибори засновників та голови СГ кооперативу;

•    визначення відповідального за державну реєстрацію СГ кооперативу;

•    затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності СГ кооперативу.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону рішення установчих зборів про утворення СГ кооперативу оформлюється протоколом, який має містити відомості про:

•    дату та місце проведення установчих зборів;

•    кількість осіб, які брали участь в установчих зборах;

•    утворення СГ кооперативу із зазначенням виду (видів) діяльності СГ кооперативу, а також про здійснення діяльності з метою одержання прибутку чи без мети одержання прибутку;

•    найменування та скорочене найменування (за наявності) СГ кооперативу;

 • розміри та порядок внесення засновниками вступного внеску та вкладу;

•    затвердження статуту СГ кооперативу або про здійснення кооперативом діяльності на підставі модельного статуту;

•    затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності СГ кооперативу;

•    утворення (обрання) органів управління СГ кооперативу;

•    визначення особи чи осіб, які мають право представляти СГ кооператив у здійсненні реєстраційних дій.

ВАЖЛИВО. Виробничі та обслуговуючі кооперативи, які були створенні до 15.11.2020 року, повинні привести свій статут у відповідність із положеннями Закону № 819 до 15.11.2023 року.

Довідково. Розробка та прийняття Правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу здійснюється  на підставі Приблизних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу, розроблених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, і мають рекомендаційний характер.

Крок 3: засвідчення підписів та копії протоколу. Відвідання нотаріуса для засвідчення підписів засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення копій протоколу установчих зборів.

Етап державної реєстрації.

СГ кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Для того, щоб зареєструвати кооператив, необхідно виконати ряд послідовних кроків.

Крок 1: подання заяви державному реєстратору. Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», якою визначено перелік документів для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), державному реєстратору подаються такі документи:

Основні документи: 1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, за формою 2, затвердженою наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 18.11.2016 № 3268/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  від 18.11.2016 за № 1500/29630,  з якою можна ознайомитись за посиланням:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16#n6.

У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника.

У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права, може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє.

2. Протокол установчих зборів кооперативу (примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія)).  Законом передбачено, що протокол повинен бути підписаний головою та секретарем установчих зборів, яких обрали шляхом голосування, а також уповноважили на підписання відповідного протоколу (на це слід звернути увагу особливо, оскільки часто державні реєстратори повертають протоколи без відповідних фраз). Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (примірник оригіналу, копія), який відповідно до частини восьмої статті 6 Закону є невід’ємною частиною протоколу установчих зборів кооперативу, в якому обов’язково зазначаються відомості про:
фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства - також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місце знаходження, прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах, що засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

3. Два примірника статуту СГ кооперативу, які мають  бути прошиті, пронумеровані та підписані засновниками або уповноваженими особами, головою і секретарем установчих зборів кооперативу). Підписи повинні бути нотаріально засвідчені. Статут не подається при створенні СГ кооперативу на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 175 «Про затвердження модельних статутів сільськогосподарського кооперативу». У такому разі, в заяві проставляється відповідна відмітка з посиланням на відповідний модельний статут.

4. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору для проведення державної реєстрації кооперативу (копія банківської квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку).

Можливі додаткові документи: 1. Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи, а нерезидента в країні - її місцезнаходження, у разі, якщо засновником СГ кооперативу  є юридична особа нерезидент.

2. Передавальний акт (примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія)) - у разі створення СГ кооперативу в результаті перетворення або злиття.

3.  Розподільчий баланс (примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія)) - у разі створення СГ кооперативу в результаті поділу або виділу.

4. Документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в ЄДР, визначені частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», - у разі створення юридичної особи в результаті виділу.

5. Документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу.

6. Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

7. Особа, яка реєструє СГ кооператив, повинна при собі обов'язково мати паспорт та ідентифікаційний номер. Всі документи подаються державною (українською) мовою. Державний реєстратор повинен видати свідоцтво про державну реєстрацію кооперативу протягом трьох робочих днів з дні надходження документів. Дата внесення до ЄДР запису про проведення державної реєстрації СГ кооперативу і є датою його державної реєстрації.

Довідково: У момент реєстрації, державний реєстратор видає опис (паперовий документ), де міститься код доступу до результату надання адміністративної послуги, з посиланням на сайт, на якому в електронному вигляді розміщена виписка, а згодом — саму виписку з ЄДР у паперовому вигляді, засвідчену підписом та печаткою реєстратора. Разом із випискою з ЄДР, державний реєстратор повертає примірник оригіналу статуту СГ кооперативу – після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи (стаття 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

Крок 2: засвідчення документів. Засвідчити у нотаріуса 2 копії статуту (які необхідні для відкриття розрахункового рахунку та при постановці на облік в державну податкову службу) та засвідчити  8 копії свідоцтв про державну реєстрацію (для реєстрації в ДПС, статистики, соцфондах, отримання дозволу на виготовлення печатки, відкриття р/р в банку).

Крок 3: постановка на облік в управлінні статистики. Для цього необхідно надати наступні документи: 1. заяву встановленого зразка (береться в управлінні статистики);

2. оригінал статуту;

3. свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально засвідчена копія;

4. ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів засновників;

5. квитанцію про сплату реєстраційного збору.

Крок 4: постановка на облік у Державній податковій службі. Підставою для взяття СГ кооперативу на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей від державного реєстратора на проведення державної реєстрації юридичної особи. При цьому  необхідно уточнити в органі державної податкової служби за місце знаходженням СГ кооперативу, які необхідно подавати документи, але як правило це:

•    заява встановленого зразка в 2-х примірниках; •    свідоцтво про державну реєстрацію та її нотаріально засвідчена копія; •    оригінал статуту та нотаріально засвідчена його копія; •    протокол установчих зборів, де буде вказано, хто голова кооперативу та реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах . Якщо призначений бухгалтер – копія наказу про його призначення. •    ксерокопії паспортів (4 сторінки) засновників та їх ідентифікаційних номерів. • копія статистичної довідки, засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

Крок 5: Реєстрація у Пенсійному фонді.  Як правило це: заява встановленого зразка, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки статистики засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

Крок 6: Реєстрація у Службі зайнятості. Як правило це: заява встановленого зразку, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки статистики засвідчена нотаріально або органом, який її видав. Деякі центри зайнятості вимагають копію статуту.

Крок 7: Реєстрація у Фонді тимчасової втрати працездатності. Як правило це: заява встановленого зразку, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки статистики засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

Крок 8: Реєстрація у Фонді страхування від нещасних випадків. Як правило це: заява встановленого зразку, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки статистики засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

Крок 9: виготовлення печатки.

Крок 10: відкриття банківського рахунку. Для цього необхідно в обраному банку уточнити весь перелік необхідних документів, але, як правило, він має містити:

 • заяву про відкриття поточного розрахункового рахунку встановленого зразка;
 • картку із зразками підписів голови кооперативу та головного бухгалтера, якщо він є, завірені нотаріально;
 • нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 • копію довідки з статистики завірено нотаріально або органом, що її видав;
 • копію статуту (нотаріально посвідченого);
 • копію довідки (форма 4-ОПП), засвідчену податковим органом, про взяття на облік;
 • довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді;
 • ксерокопії паспорту та ідентифікаційного номеру засновників;
 • копію протоколу установчих зборів.

Перелік суб’єктів державної реєстрації у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Хмельницької області станом на 01.10.2021

 

Районні державні адміністрації

з/п

Суб’єкт державної реєстрації

ПІБ державного реєстратора

Телефон

Поштова адреса СДР

 1.  

Кам’янець-Подільська районна державна адміністрація

 

-

(03849) 9-12-25

 

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,

вул. Троїцька, 2

 1.  

Хмельницька районна державна адміністрація

 

-

(0382) 67-24-22

 

29018, м. Хмельницький вул. Кам’янецька, 122/2

 1.  

Шепетівська районна державна адміністрація

Броніцька Марина

Олександрівна

(03840) 5-27-31

 

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 47

Органи місцевого самоврядування

з/п

Суб’єкт державної реєстрації

ПІБ державного реєстратора

Телефон

Поштова адреса

 

Кам’янець-Подільський район

 1.  

Виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради

Пілявська Анастасія Євгенівна

(03849) 5-02-75

              3-44-15

 

32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, майдан Відродження, 1

Шевчук Алла Василівна

 1.  

Дунаєвецька міська рада

 

Дем’янова Юлія Валеріївна

(03858) 3-12-95

32400, Хмельницька обл., м. Дунаївці,

вул. Шевченка, 50

 1.  

Гуменецька сільська рада

Свідер Валерій Віталійович

(03849) 7-59-10

 

32325, Хмельницька обл., с. Гуменці,

вул. Першотравнева, 69

Сипневич Володимир Васильович

 1.  

Новоушицька селищна рада

Тринадцятко Олександр Олександрович

(03847) 3-00-24

 

32600, Хмельницька обл., смт. Нова Ушиця,

вул. Подільська, 12

Сопурко Віктор Володимирович

Остафійчук Людмила Сергіївна

 1.  

Чемеровецька селищна рада

Коруняк Андрій Володимирович

(03859) 9-64-42

31600, Хмельницька обл., смт. Чемерівці,

вул. Центральна, 40

Лисюк Олександр Вікторович

Подлуцька Ганна

Миколаївна

 1.  

Китайгородська сільська рада

Распаркіна Наталія Василівна

(03849) 9-81-18

32392, Хмельницька обл., с. Китайгород,

вул. Центральна, 70

 

 

Хмельницький район

 1.  

Виконавчий комітет Хмельницької  міської ради

Гриньчук Тетяна Василівна

(0382) 65-85-13

 

29005, м. Хмельницький,

вул. Соборна, 16

Сергійко Наталія Сергіївна

Демецька Наталія Іванівна

Знаковська Ірина Михайлівна

Самчук Олена Андріївна

Фольваркова

Ольга Іванівна

Бабій Олена Михайлівна

Кульба Інна Олександрівна

Крук Елла Петрівна

Козачук Надія Петрівна

Ковальчук Аліна Леонідівна

 1.  

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

Решетнік Юрій Юрійович

(03854) 3-00-26

31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,

вул. Острозького, 41

Гринчук Олеся Федорівна

Гаврилюк Марина Миколаївна

 1.  

Волочиська міська рада

Чорняк Віта Вікторівна

(03845) 4-15-43

 

31200, Хмельницька обл., м. Волочиськ,

вул. Лисенка, 8а

 1.  

Виконавчий комітет Городоцької міської ради

Рудницька Ірина Віталіївна

(03851) 3-12-33

32000, м. Городок,

вул. Грушевського, 53

Білик Анатолій Миколайович

Гребенюк Олександр Дмитрович

 1.  

Красилівська міська рада

Сташевська Вікторія Віталіївна

(03855) 4-01-24

31000, Хмельницька обл., м. Красилів,

площа Незалежності, 2

Конусь Анна Валеріївна

 1.  

Деражнянська міська рада

Тетянник Антоніна Григорівна

(03856) 2-15-31

32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 37

 1.  

Війтовецька селищна рада

Музика Артем Федорович

(03845) 9-52-62

 

31256, Хмельницька обл., смт. Війтівці, вул. Героїв України, 10

 1.  

Наркевицька селищна рада

Чуба Альона Олександрівна

(03845) 6-11-96

 

 

31260, Хмельницька обл., смт. Наркевичі,

вул. Незалежності, 2

 1.  

Сатанівська селищна рада

Свіщова Марія Олексіївна

(03851) 4-22-96

32034, Хмельницька обл., смт. Сатанів,

вул. Бузкова,135 Ж

 1.  

Старосинявська селищна рада

Гоменюк Алла Василівна

(03850) 2-13-49

31400, Хмельницька обл., смт. Стара Синява,

вул. Івана Франка, 10

Ситніцька Тетяна Олександрівна

 1.  

Розсошанська сільська рада

Рязанцева Оксана Юріївна

(0382) 67-44-42

31362, Хмельницька обл., с. Розсоша,

вул. Центральна, 4

 1.  

Зіньківська сільська рада

Дурдас Юрій Миколайович

(03846) 2-52-36

32514, Хмельницька обл., с. Зіньків,

вул. Писаренка, 46 

Савіцький Віктор Володимирович

 1.  

Летичівська селищна рада

Бальжик Тетяна Михайлівна

(03857) 9-14-57

 

31500, Хмельницька обл., смт. Летичів,

вул. Соборна, 16

 1.  

Теофіпольська селищна рада

Стеценко Жанна Михайлівна

(03844) 3-04-11

30602, Хмельницька обл.,  смт. Теофіполь,

вул. Небесної Сотні, 34

Базелюк Тетяна Валеріївна

 1.  

Ярмолинецька селищна рада

Загранюк Юрій Анатолійович

03853 2-18-33

32100, Хмельницька обл., смт. Ярмолинці,

вул. Щорса,14

Шепетівський район

 1.  

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

Ліончук Наталія Олександрівна

(03840) 5-10-55

 

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка,

вул. Островського, 4

Цимбал Ірина Василівна

 1.  

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Новосельська Ірина Петрівна

(03842) 9-12-11

 

30100, Хмельницька обл., м. Нетішин,

вул. Шевченка, 1

Кравчук Іванна

Леонідівна

 1.  

Виконавчий комітет Славутської міської ради

Іванов Микола Іванович

(03842) 7-65-61

30000, Хмельницька обл., м. Славута,

вул. Соборності, 7

Бачинський Володимир Романович

 1.  

Ізяславська міська рада

Скоць Наталія

Петрівна

(03852) 4-21-32

30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав,

вул. Незалежності, 43

 1.  

Виконавчий комітет Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади

Блиндюк Андрій Андрійович

(03843) 3-04-29

30500, Хмельницька обл., м. Полонне,

вул. Л. Українки, 95 В

 1.  

Берездівська сільська рада

Долгерт Галина Володимирівна

(03842) 5-41-11

30053, Хмельницька обл., с. Берездів,

вул. Островського, 50

 1.  

Улашанівська сільська рада

Коробчук Олег Степанович

(03842) 5-16-42

30070, Хмельницька обл., с. Улашанівка,

вул. Перемоги, 4

 1.  

Ямпільська селищна рада

Пилипчук Юрій Миколайович

(03841) 9-31-20

30231, Хмельницька обл., смт. Ямпіль,

вул. Чернавіна, 52 А

 1.  

Крупецька сільська рада

Панцюк Тетяна Олександрівна

(03842) 5-72-05

30068, Хмельницька обл., с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 106

 1.  

Сахновецька сільська рада

Онищук-Корчик Світлана Олегівна

(03852) 3-53-31

 30327, Хмельницька обл., с. Сахнівці,                               вул. Центральна, 2

 

 

Суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб - релігійних організацій

 

1.

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

Баланюк Дмитро Вікторович

(0382) 76-28-29, 

            76-47-81

м. Хмельницький,

вул. Грушевського, 87, каб. 221-222

Власюк Ніна Антонівна

 

Перелік адміністративних центрів та територій територіальних громад Хмельницької області визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 727-р - http://surl.li/pgsz.

Склад територій, що увійшли до утворених районів визначено постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX - http://surl.li/pagw.

Перелік районних державних адміністрацій, що реорганізувалися шляхом приєднання до районних державних адміністрацій, розташованих в адміністративних центрах утворених районів визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1635-р - http://surl.li/pagz.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь