Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

Розпорядження №367 "Про зупинення рішення міської ради від 30.12.2020 року №1 «Про затвердження Регламенту Полонської міської ради VIII скликання."

Дата: 31.12.2020 20:23
Кількість переглядів: 1776

Про зупинення рішення міської ради від 30.12.2020 року №1 "Про затвердження Регламенту Полонської міської ради VIII скликання"

З метою недопущення порушення вимог чинного законодавства України та приведенням у відповідність до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   Регламенту Полонської міської ради VIII скликання, прийнятого (затвердженого) 30 грудня 2020 року рішенням №1 третьої сесії ради, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Зупинити  рішення Полонської міської ради від 30 грудня 2020 року № 1 «Про затвердження Регламенту Полонської міської ради VIII скликання» (далі - Регламент), у зв’язку із невідповідністю внесених пропозицій до статті 81 Регламенту: «Обрання першого заступника, заступників міського голови, старост, членів виконавчого комітету Ради (розділити на статтю 84  та доповнити статтею 85  та статтею 86  в новій редакції із зміною подальшої нумерації статей в порядку черговості)» нормам  Конституції України, Законам України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих ради»  (обґрунтування зауваження додаються).
  2. Відповідно до пункту 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Полонська  міська рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути зупинене  рішення міської ради №1 від 30.12020 року.
  3. Скликати 12 січня 2021 року о 10 год. 00 хвилин позачергову сесію Полонської міської ради. Винести на позачергову сесію Полонської міської ради повторний розгляд рішення міської ради  від 30 грудня 2020 року №1 «Про затвердження Регламенту Полонської міської ради VIII скликання».
  4. Загальному відділу Полонської міської ради забезпечити  оприлюднення даного розпорядження  на веб-сайті виконавчого комітету міської ради.

 

 

 

Полонський міський голова                                          Франц СКРИМСЬКИЙ

 

 

Фото без опису

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

від 31.12.2020 року №367/2020-р

 

 

  Обґрунтування зауваження

Полонського міського голови на рішення міської ради

від 30.12.2020 року №1 «Про затвердження Регламенту Полонської

міської ради VIII скликання»

 

          30 грудня 2020 року на третій сесії  Полонської міської ради  рішенням №1 в цілому, із внесеними пропозиціями, затверджено Регламент Полонської міської ради VIII скликання.

До поданого на розгляд сесії Регламенту комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, комісією з питань земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього природнього середовища, внесено пропозицію щодо статті 81 «Обрання першого заступника, заступників міського голови, старост, членів виконавчого комітету Ради (розділити на статтю 84  та доповнити статтею 85   та статтею 86   в новій редакції із зміною подальшої нумерації статей в порядку черговості)» .

 

Прийнятий Регламент, із внесеними пропозиціями  депутатських комісій, не відповідають Конституції України, Законам України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та прийнято з порушенням норм матеріального права.

 

Порушення норм матеріального права.

 

     І.   Пропозиція в ст.84 Регламенту «Обрання першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ради»  викладена наступними словами: «Пропозиція щодо кандидатур першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) Рада не підтримала кандидатуру на посаду першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ради, запропоновану міським головою;

         2) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатури на посаду першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ради;

         3) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, у зв'язку з достроковим припиненням їх повноважень, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ради.

     У разі коли хтось із кандидатів до складу виконавчого комітету, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря)  виконавчого комітету ради, старост чи всі кандидатури не дістали необхідної підтримки більшості депутатів, міський голова проводить консультації з депутатами та вносить пропозицію підтриману не менш як половиною депутатів від загального складу ради щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів, першого заступника та заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету ради, старост по яких проводиться нове голосування із застосуванням системи «Рада Голос»».

 

         Пропозиція в п.2 ч.4 ст.85 Регламенту «Обрання членів виконавчого комітету Ради» викладена наступними словами: «У разі, коли хтось із кандидатів до складу виконавчого комітету, чи всі кандидатури не дістали підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова проводить консультації з депутатами та вносить пропозицію підтриману не менше як половиною депутатів від загального складу ради щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів, по яких проводиться нове голосування із застосуванням системи «Рада Голос».

Вказані вище пропозиції не відповідають вимогам  Конституції України, Законам України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» в зв’язку  з наступним.

       Згідно ст.19 Конституції України – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

       Закон України - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим органом влади).

       Регламент Полонської міської ради є підзаконним нормативним актом, що приймається уповноваженим нормотворчим суб'єктом на основі і на виконання законів та не повинен суперечити їм.

      Відповідно до ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» - виконавчим органом  міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень.

 Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

    Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

       Пунктом 5 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень міського голови відноситься внесення на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради.

      Тобто, відповідно до п.5 ч.4 ст.42, ч.2 ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - персональний склад виконавчого комітету, у тому числі заступники міського голови та керуючий справами (секретар) виконкому відповідної ради пропонуються на затвердження ради лише міським головою.

     Тому підбір кандидатур та внесення пропозицій на зазначені посади є дискреційними повноваженнями міського голови, а не повноваженнями депутатів міської ради.

      ІІ.  Пропозиція в п.2 ч.3 ст.86 «Старости» Регламенту викладена наступними словами: «У разі, коли хтось із кандидатів на посаду старости, чи всі кандидатури не дістали підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова проводить консультації з депутатами та вносить пропозицію підтриману не менше як половиною депутатів від загального складу ради щодо персонального складу кандидатів на посаду старост, по яких проводиться нове голосування із застосуванням системи «Рада Голос».

       Відповідно ст.54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

      Тому підбір кандидатур на посади персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів, першого заступника та заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету ради, старост є дискреційними повноваженнями міського голови, а не повноваженнями депутатів міської ради, про що чітко викладено в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» та не передбачено в Законі України «Про статус депутатів місцевих рад».

      Отже, депутати міської ради порушують  право міського голови, як члена територіальної громади, обраної особи більшістю від населення, який представляє інтереси інших членів громади, можливості вносити  пропозицію щодо своєї кандидатури на зайняття посади першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконкому, старост, цим самим дискримінуючи його перед всією територіальною громадою, не даючи належним чином виконувати обов’язки посадової особи органу місцевого самоврядування, передбачені чинним законодавством, та саботуючи роботу ради як представницького органу громади.

Відповідно ч 5. ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань та можуть вносити рекомендації, які є обов’язковими для розгляду посадовим особам яким вони адресовані.

    Тому, така форма як обрання першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконкому, по аналогії обрання секретаря Ради, або за попереднім проведенням  консультацій міським головою з депутатами та внесення пропозиції міським головою на посади першого заступника, заступників, керуючого справами (секретаря) виконкому кандидатур, підтриманих не менш як половиною депутатів від загального складу ради, в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачена та відсутня, натомість вказується про внесення таких пропозицій лише міським головою.

    Аналогічно, такої форми, як затвердження старост, шляхом проведення консультацій міським головою з депутатами та внесення пропозиції міським головою, підтриманої не менш як половиною депутатів від загального складу ради  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  не передбачено.

      

 

Полонський міський голова                                                 Франц СКРИМСЬКИЙ  

 

Детальніше.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь