Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

ПРОТОКОЛ № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади педагогічних працівників

Дата: 30.11.2020 13:47
Кількість переглядів: 1440

ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу
на посади педагогічних працівників комунальної установи
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади
   27 листопада 2020 року

 м. Полонне

 

Відповідно до Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи  «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням 97-ї сесії І скликання  Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади від 11.09.2020 року №13, розпорядження Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади «Про оголошення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади» від 24.11.2020 року №325/2020-р., затверджена конкурсна комісія з проведення конкурсу на посади педагогічних працівників Центру професійного розвитку педагогічних працівників (далі – конкурсна комісія) у складі 5-ти осіб.

 

Присутні:

Голова комісії:

Кулінський Олег Юрійович – перший заступник міського голови Полонської міської ради.

 

Члени комісії:

Сітарський Віталій Володимирович – начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ;

 

Процюк Алла Вікторівна – юрист групи господарського забезпечення  відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ;

 

Фелонюк Олександр Вікторович - директор комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської ОТГ;

 

Лапець Валентина Аркадіївна - директор Полонської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

 

Всього: 5 осіб.

 

Засідання конкурсної комісії є правочинним, присутні 5 членів конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

Засідання конкурсної комісії проводив голова комісії Кулінський О.Ю.

Пропонується розглянути наступний Порядок денний засідання комісії.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про ознайомлення членів конкурсної комісії із Положенням про конкурс на посади педагогічних працівників комунальної установи  «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням 97-ї сесії І скликання  Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади від 11.09.2020 року №13.

Доповідає О. Кулінський, голова комісії.

 

2. Про обрання заступника голови конкурсної комісії.

Доповідає О. Кулінський, голова комісії

 

3. Про обрання секретаря конкурсної комісії. 

                                                                           Доповідає О. Кулінський, голова комісії

 

       4. Про затвердження переліку питань і форми перевірки знання чинного законодавства, в т.ч. у сфері освіти та обговорення питань на співбесіду по визначенню професійних компетентностей згідно з додатками до протоколу.

Доповідає О. Фелонюк, член комісії

 

5. Про затвердження критеріїв та форми оцінювання етапів конкурсного відбору згідно з додатком.

 Доповідає О. Фелонюк, член комісії

 

6. Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів членів конкурсної комісії  з визначення переможців конкурсу на посади педагогічних працівників Центру.

 Доповідає О. Фелонюк, член комісії

 

         

           Голова комісії Кулінський О.Ю. – прошу проголосувати за затвердження Порядку денного.

           ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

          «за»  –  5 осіб  (п’ять);

         «проти» –  0 (нуль);

         «утрималися» – 0 (нуль).

         Рішення прийнято одноголосно.

         Порядок денний засідання конкурсної комісії затверджено.

 

          СЛУХАЛИ: по першому питанню порядку денного «Про ознайомлення членів конкурсної комісії із Положенням про конкурс на посади педагогічних працівників комунальної установи  «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням 97-ї сесії І скликання  Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади від 11.09.2020 року №13»,  Кулінського Олега Юрійовича, голову конкурсної комісії, першого заступника міського голови Полонської міської ради, який ознайомив присутніх членів конкурсної комісії з основними нормами Положення на посади педагогічних працівників комунальної установи  «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» (далі - Положення),  затвердженого рішенням 97-ї сесії І скликання  Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади від 11.09.2020 року №13, та ознайомив присутніх з розпорядженням голови Полонської міської ради від 24.11.2020 р. №325/2020-р «Про оголошення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади (далі - Центр), яким оголошено конкурс на заміщення вакантних педагогічних посад  Центру та затверджено склад конкурсної комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Фелонюк Олександр Вікторович, директор комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади, який зазначив, що відповідно до пункту 3 Положення, посади педагогічних працівників комунальної установи можуть обіймати особи, які є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної та/або наукової роботи не менше п’яти років.

Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку на знання чинного законодавства України, в т.ч. у сфері  освіти у письмовій формі та співбесіди з метою об’єктивної оцінки професійних компетентностей кандидатів на педагогічні посади Центру.

Перевірка на знання законодавства відбувається шляхом надання письмової відповіді на запитання білетів, які формуються секретарем комісії із загального переліку питань – 3 питання із І напрямку, 1 питання із ІІ напрямку.

 І напрямок: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту».

ІІ напрямок:

 • для консультанта - Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників.
 • Для психолога - Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, Положення про психологічну службу в системі освіти України.

Перевірка професійних компетентностей відбувається шляхом співбесіди.

         Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу, на підставі рішення конкурсної комісії, директор Центру призначає переможців конкурсу на посади та укладає з ними безстрокові трудові договора.

           Враховуючи вищесказане, наголошую всім членам про необхідність неухильного дотримання вимог вищевказаного Положення при прийнятті рішень конкурсною комісією на педагогічні посади комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади.

            Інші члени комісії підтримали дану пропозицію.

            Кулінський О.Ю. - прошу проголосувати за дану пропозицію.

 

          ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

         «за»  –  5 осіб  (п’ять);

         «проти» –  0 (нуль);

         «утрималися» – 0 (нуль).

         Рішення прийнято одноголосно

          ВИРІШИЛИ:

Членам конкурсної комісії неухильно дотримуватися вимог Положення про конкурс на посади педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади при прийнятті рішень конкурсною комісією.

 

СЛУХАЛИ по другому питанню порядку денного «Про обрання заступника голови конкурсної комісії» Кулінського Олега Юрійовича, голову конкурсної комісії, першого заступника міського голови Полонської міської ради, який ознайомив всіх членів із вимогою Положення про обрання заступника голови конкурсної комісії та запропонував кандидатуру Сітарського Віталія Володимировича, начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади.

Зауваження та пропозиції інших кандидатур відсутні. Члени комісії підтримали пропозицію.

Дана пропозиція поставлена головою комісії на голосування

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за»  –  4  (чотири );

«проти» –  0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль);

«не голосували» - 1 (один).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати заступником голови конкурсної комісії Сітарського Віталія Володимировича, начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади.

СЛУХАЛИ: по третьому питанню порядку денного «Про обрання секретаря комісії» Кулінського Олега Юрійовича, голову конкурсної комісії, першого заступника міського голови Полонської міської ради, який ознайомив всіх членів із вимогою Положення про обрання секретаря  конкурсної комісії та запропонував кандидатуру Фелонюка Олександра Вікторовича, директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади;

Зауваження та пропозиції інших кандидатур відсутні. Члени комісії підтримали пропозицію.

Дана пропозиція поставлена головою комісії на голосування

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за»  –  4  (чотири );

«проти» –  0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль);

«не голосували» - 1 (один).

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем конкурсної комісії Фелонюка Олександра Вікторовича, директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської ОТГ.

СЛУХАЛИ: по четвертому питанню порядку денного «Про затвердження переліку питань і форми перевірки знання законодавства у сфері Конституції України, в т.ч.  чинного освітянського законодавства та проведення співбесіди на перевірку професійних компетентностей згідно з додатком до протоколу.

ДОПОВІДАЄ: Фелонюк Олександр Вікторович, член конкурсної комісії, директор Центру, який зазначив про необхідність затвердження питань на знання законодавства та форми перевірки знань. Вказав, що перевірка на знання законодавства може  здійснюватися в письмовій формі, а співбесіда в усній формі. Голова комісії запропонував членам комісії затвердити перелік питань, які будуть надаватися для складання іспиту претендентам на посаду та зачитав всі питання (згідно додатку до протоколу) та вказав про необхідність обговорення запитань для проведення співбесіди на перевірку професійних компетентностей.

Інші члени комісії погодились із пропозицією Фелонюка О.В.

Кулінський О.Ю. – пропозицію  щодо проведення перевірки знань законодавства у письмовій формі шляхом складення письмового іспиту, а співбесіду в усній формі поставити на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за»  – 5 (п’ять);

«проти» –  0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

Рішення прийнято одноголосно.

 

Голова комісії Кулінський О.Ю. поставив на голосування пропозицію щодо затвердження переліку питань на перевірку та оцінку знань, які будуть надаватися для складання іспиту претендентам на педагогічні посади Центру.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за»  – 5 (п’ять);

«проти» –  0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Проводити під час конкурсного відбору на посади педагогічних працівників Центру перевірку знань законодавства претендентів конкурсу  в письмовій формі, шляхом складання письмового іспиту, затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань, які будуть надаватися для складання іспиту претендентам на посади педагогічних працівників Центру згідно додатку №1.

СЛУХАЛИ: по пятому питанню порядку денного «Про затвердження критеріїв оцінювання завдань та форми оцінювання етапів конкурсного відбору».

ДОПОВІДАЄ: Фелонюк Олександр Вікторович, член конкурсної комісії, директор Центру, який зазначив  про необхідність затвердження критеріїв та форму оцінювання етапів конкурсного відбору та ознайомив членів конкурсної комісії із проектом критеріїв, формою оцінювання етапів конкурсного відбору. Вказав  на необхідності опублікування критеріїв оцінювання та форму оцінювання на веб-сайті Полонської міської ради.

Інші члени комісії підтримали запропоновані проекти критеріїв та форму оцінювання етапів конкурсного відбору.

Голова комісії Кулінський О.Ю. поставив на голосування пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за»  – 5 (п’ять);

«проти» –  0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити критерії оцінювання етапів конкурсу на посади педагогічних працівників Центру (згідно додатку №2) та форму оцінювання члена конкурсної комісії (згідно з додатком №3).

 

СЛУХАЛИ: по шостому питанню порядку денного «Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів членів конкурсної комісії  з визначення переможця конкурсу на посади педагогічних працівників Центру».

ДОПОВІДАЄ: Фелонюк Олександр Вікторович, член конкурсної комісії, директор Центру, який зазначив про необхідність обрання лічильної комісії для організації підрахунку балів у протоколах членів конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу на педагогічні посади  Центру у складі 3-х осіб та на засіданні лічильної комісії обрати зі свого складу голову лічильної комісії та секретаря.

Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи та оголошує результати голосування на засіданні конкурсної комісії, про що й фіксується у протоколі конкурсної комісії.

ВИСТУПИЛИ: Сітарський В.В. – вніс пропозицію щодо кандидатур членів лічильної комісії:

 1. Фелонюка Олександра Вікторовича - директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської ОТГ;
 2. Процюк Аллу Вікторівну – юриста групи господарського забезпечення  відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ;
 3. Лапець Валентину Аркадіївну - директорку Полонської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

Інші члени комісії підтримали пропозицію Сітарського В.В.

Голова комісії Кулінський О.Ю. поставив на голосування пропозицію висловлену Сітарським В.В.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за»  – 5 (п’ять);

«проти» –  0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

Рішення прийнято одноголосно.Фото без описуВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію для організації підрахунку голосів членів конкурсної комісії для визначення переможця конкурсу на посади педагогічних працівників Центру в складі 3-х осіб:

 1. Фелонюка Олександра Вікторовича - директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської ОТГ;
 2. Процюк Аллу Вікторівну – юриста групи господарського забезпечення  відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ;
 3. Лапець Валентину Аркадіївну - директорку Полонської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

УХВАЛИЛИ:

За результатами відкритого голосування членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади:

 1. Членам конкурсної комісії неухильно дотримуватися вимог Положення про конкурс на посади педагогічних працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської об’єднаної територіальної громади при прийнятті рішень конкурсною комісією.
 2. Обрати заступником голови конкурсної комісії Сітарського Віталія Володимировича, начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ.
 3. Обрати секретаря  конкурсної комісії Фелонюка Олександра Вікторовича, директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської ОТГ
 4. Проводити під час конкурсного відбору на посади педагогічних працівників Центру перевірку знань законодавства претендентів конкурсу у письмовій формі, шляхом складення письмового іспиту; затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань, які будуть надаватися для складання іспиту претендентам на посади педагогічних працівників Центру (згідно додатку №1).
 5. Затвердити критерії оцінювання етапів конкурсу на посади педагогічних працівників Центру (додаток №2) та форму оцінювання члена конкурсної комісії (згідно з додатком №3).
 6. Обрати лічильну комісію для організації підрахунку голосів членів конкурсної комісії для визначення переможця конкурсу на посади педагогічних працівників Центру у складі 3-х осіб:
 1. Фелонюка Олександра Вікторовича - директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Полонської міської ради Полонської міської ОТГ;
 2. Процюк Аллу Вікторівну – юриста групи господарського забезпечення  відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ;
 3. Лапець Валентину Аркадіївну - директорку Полонської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

Додатки (Завантажити)

 

Голова конкурсної комісії 

 _______________                         О. Кулінський

    (підпис)

Заступник голови конкурсної комісії         

_______________                          В. Сітарський

   (підпис)

Секретар конкурсної комісії

 ______________                           О. Фелонюк

    (підпис)

Члени конкурсної комісії:

                                                                           ______________                          А. Процюк

    (підпис)

       ___________                                                  В. Лапець

     (підпис)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних